Το 17ο προσωπικό studio album του Paul McCartney κυκλοφόρησε το τραγούδι “Who Cares”